MG ONE MG6PRO MG5 简介

“智潮科技SUV”MG ONE,基于上汽全新平台架构SIGMA超母体打造 ,同级首载高通骁龙旗舰级8155芯片 、洛神智能座舱体系 、30英寸环绕式三联年夜屏构成紧凑型SUV超强智能设备 ;行业内首个具有T+X自进修能力的达摩AI语义、首个搭载B站的电竞空间、雅马哈音乐智舱 、高阶智能辅助驾驶、燃油车首个无感手机车钥匙、视觉交融式高级主动停车等智能科技 ,带来领潮年青世代的智能体验 。此外,MG ONE还搭载全新动力组合——MEGA Tech 1.5T 高功率“中国心”十佳策动机以及MEGA Tech CVT325年夜扭矩无级变速器,百千米加快仅8.1秒 、百千米制动仅35米 ,带来德味彭湃驾控体验 。

MG ONE

“赛道基因 年青人运动首选”第三代MG6 PRO以热忱敞亮、活气四射的全新气泡橙配色,刹时捕获年青人的眼光,更借此斩获CMF设计奖。其超宽体运动轿跑设计、官方量产真实百千米加快7.83秒 、互联网汽车维纳斯智能体系、BOSE沉浸式音响等优异产物体现 ,周全满意年青人对于运动轿跑在动力、颜值 、品质以及智能科技等方面的多重需求。从一代到第三代,MG6不改运动实质,不仅开创了运动轿跑细分市场 ,更以绝不让步的强悍实力代代领潮 。

第三代MG6 PRO

全新MG5开创了“潮跑新品类”,将百万级超跑设计,运用在8万级轿车上 ,为用户带来了逾越期待的颜值体验 ;机能上一样秒杀同级,搭载黄金动力组合,可实现8秒级百千米加快 ,全系标配XDS过弯神器 ,可谓“8秒破百的猎弯神器”。它另有海内首款搭载雅马哈高保真音响的音乐座舱,A级车年夜手笔的智能驾驶超配以及安全配置等,是海内紧凑型轿车市场前十中不成多患上的潮跑车型 ,成为“年青人首选”。

全新MG5

用科技潮品吸粉各地车迷,MG品牌不仅在2021年热销海外,还取患了海内及海外累计零售超47万 ,年同比年夜涨69%的优秀成就 。

乐鱼平台-首页
【读音】:

“zhì cháo kē jì SUV”MG ONE,jī yú shàng qì quán xīn píng tái jià gòu SIGMAchāo mǔ tǐ dǎ zào ,tóng jí shǒu zǎi gāo tōng xiāo lóng qí jiàn jí 8155xīn piàn 、luò shén zhì néng zuò cāng tǐ xì 、30yīng cùn huán rào shì sān lián nián yè píng gòu chéng jǐn còu xíng SUVchāo qiáng zhì néng shè bèi ;háng yè nèi shǒu gè jù yǒu T+Xzì jìn xiū néng lì de dá mó AIyǔ yì 、shǒu gè dā zǎi Bzhàn de diàn jìng kōng jiān 、yǎ mǎ hā yīn lè zhì cāng 、gāo jiē zhì néng fǔ zhù jià shǐ 、rán yóu chē shǒu gè wú gǎn shǒu jī chē yào shí 、shì jiào jiāo róng shì gāo jí zhǔ dòng tíng chē děng zhì néng kē jì ,dài lái lǐng cháo nián qīng shì dài de zhì néng tǐ yàn 。cǐ wài ,MG ONEhái dā zǎi quán xīn dòng lì zǔ hé ——MEGA Tech 1.5T gāo gōng lǜ “zhōng guó xīn ”shí jiā cè dòng jī yǐ jí MEGA Tech CVT325nián yè niǔ jǔ wú jí biàn sù qì ,bǎi qiān mǐ jiā kuài jǐn 8.1miǎo 、bǎi qiān mǐ zhì dòng jǐn 35mǐ ,dài lái dé wèi péng pài jià kòng tǐ yàn 。

MG ONE

“sài dào jī yīn nián qīng rén yùn dòng shǒu xuǎn ”dì sān dài MG6 PROyǐ rè chén chǎng liàng 、huó qì sì shè de quán xīn qì pào chéng pèi sè ,shā shí bǔ huò nián qīng rén de yǎn guāng ,gèng jiè cǐ zhǎn huò CMFshè jì jiǎng 。qí chāo kuān tǐ yùn dòng jiào pǎo shè jì 、guān fāng liàng chǎn zhēn shí bǎi qiān mǐ jiā kuài 7.83miǎo 、hù lián wǎng qì chē wéi nà sī zhì néng tǐ xì 、BOSEchén jìn shì yīn xiǎng děng yōu yì chǎn wù tǐ xiàn ,zhōu quán mǎn yì nián qīng rén duì yú yùn dòng jiào pǎo zài dòng lì 、yán zhí 、pǐn zhì yǐ jí zhì néng kē jì děng fāng miàn de duō zhòng xū qiú 。cóng yī dài dào dì sān dài ,MG6bú gǎi yùn dòng shí zhì ,bú jǐn kāi chuàng le yùn dòng jiào pǎo xì fèn shì chǎng ,gèng yǐ jué bú ràng bù de qiáng hàn shí lì dài dài lǐng cháo 。

dì sān dài MG6 PRO

quán xīn MG5kāi chuàng le “cháo pǎo xīn pǐn lèi ”,jiāng bǎi wàn jí chāo pǎo shè jì ,yùn yòng zài 8wàn jí jiào chē shàng ,wéi yòng hù dài lái le yú yuè qī dài de yán zhí tǐ yàn ;jī néng shàng yī yàng miǎo shā tóng jí ,dā zǎi huáng jīn dòng lì zǔ hé ,kě shí xiàn 8miǎo jí bǎi qiān mǐ jiā kuài ,quán xì biāo pèi XDSguò wān shén qì ,kě wèi “8miǎo pò bǎi de liè wān shén qì ”。tā lìng yǒu hǎi nèi shǒu kuǎn dā zǎi yǎ mǎ hā gāo bǎo zhēn yīn xiǎng de yīn lè zuò cāng ,Ají chē nián yè shǒu bǐ de zhì néng jià shǐ chāo pèi yǐ jí ān quán pèi zhì děng ,shì hǎi nèi jǐn còu xíng jiào chē shì chǎng qián shí zhōng bú chéng duō huàn shàng de cháo pǎo chē xíng ,chéng wéi “nián qīng rén shǒu xuǎn ”。

quán xīn MG5

yòng kē jì cháo pǐn xī fěn gè dì chē mí ,MGpǐn pái bú jǐn zài 2021nián rè xiāo hǎi wài ,hái qǔ huàn le hǎi nèi jí hǎi wài lèi jì líng shòu chāo 47wàn ,nián tóng bǐ nián yè zhǎng 69%de yōu xiù chéng jiù 。