宝马发布了全新款的2022 BMW M8 车系

动力体系方面,2022款M8 Competition车系依然沿用着现款的4.4升双涡轮增压V8策动机作为动力单位 ,输出可不雅的617匹马力,和750牛·米扭矩。零百加快成就将维持在3秒内,最高时速可到达306千米/小时 。

乐鱼平台-首页
【读音】:

dòng lì tǐ xì fāng miàn ,2022kuǎn M8 Competitionchē xì yī rán yán yòng zhe xiàn kuǎn de 4.4shēng shuāng wō lún zēng yā V8cè dòng jī zuò wéi dòng lì dān wèi ,shū chū kě bú yǎ de 617pǐ mǎ lì ,hé 750niú ·mǐ niǔ jǔ 。líng bǎi jiā kuài chéng jiù jiāng wéi chí zài 3miǎo nèi ,zuì gāo shí sù kě dào dá 306qiān mǐ /xiǎo shí 。