宝马全新摩托车,标配ABS,自带行李箱,网友:骑这车能自驾游

宝马K 1600 Grand America定位于一款奢华休旅摩托车型,中部脚踏板空间很是足够 ,而且还可以随时调解腿部位置,使患上整个骑行更是轻松恬静,骑行的表情也是痛快的。与老款差别的地方就在于新车接纳了年夜面积的电动调治风挡设计 ,可以在骑行历程中提供最佳的导流,从来使患上气流不会直接滋扰到骑行者。除了此以外,新车还拥有富厚多样的配置 ,例如三种驾驶模式、ABS 、快速换挡、坡道启动、胎压监测 、自顺应前年夜灯等,实用性照旧很是强的 。

骑行体系还可以预设Road以及Cruise共两种骑行模式。第一款Road比力合适上高速行驶,体系还可以按照路况主动调解减震特征。尔后者则比力合适匀速驾驶 ,行驶起来比力不变恬静,给人安全感 。宝马K 1600 Grand America制动体现方面比力良心,除了了撑持转弯ABS ,还撑持ESA半自动式电子减震。新车在过弯道时平稳性很是好 ,新车在动力方面依旧接纳了经典的并列6缸策动机,最年夜功率为118kW/7750rpm、最年夜扭矩更是到达了175Nm/5250rpm。与之匹配了6速变速箱,动力照旧比力强的 。

乐鱼平台-首页
【读音】:

bǎo mǎ K 1600 Grand Americadìng wèi yú yī kuǎn shē huá xiū lǚ mó tuō chē xíng ,zhōng bù jiǎo tà bǎn kōng jiān hěn shì zú gòu ,ér qiě hái kě yǐ suí shí diào jiě tuǐ bù wèi zhì ,shǐ huàn shàng zhěng gè qí háng gèng shì qīng sōng tián jìng ,qí háng de biǎo qíng yě shì tòng kuài de 。yǔ lǎo kuǎn chà bié de dì fāng jiù zài yú xīn chē jiē nà le nián yè miàn jī de diàn dòng diào zhì fēng dǎng shè jì ,kě yǐ zài qí háng lì chéng zhōng tí gòng zuì jiā de dǎo liú ,cóng lái shǐ huàn shàng qì liú bú huì zhí jiē zī rǎo dào qí háng zhě 。chú le cǐ yǐ wài ,xīn chē hái yōng yǒu fù hòu duō yàng de pèi zhì ,lì rú sān zhǒng jià shǐ mó shì 、ABS、kuài sù huàn dǎng 、pō dào qǐ dòng 、tāi yā jiān cè 、zì shùn yīng qián nián yè dēng děng ,shí yòng xìng zhào jiù hěn shì qiáng de 。

qí háng tǐ xì hái kě yǐ yù shè Roadyǐ jí Cruisegòng liǎng zhǒng qí háng mó shì 。dì yī kuǎn Roadbǐ lì hé shì shàng gāo sù háng shǐ ,tǐ xì hái kě yǐ àn zhào lù kuàng zhǔ dòng diào jiě jiǎn zhèn tè zhēng 。ěr hòu zhě zé bǐ lì hé shì yún sù jià shǐ ,háng shǐ qǐ lái bǐ lì bú biàn tián jìng ,gěi rén ān quán gǎn 。bǎo mǎ K 1600 Grand Americazhì dòng tǐ xiàn fāng miàn bǐ lì liáng xīn ,chú le le chēng chí zhuǎn wān ABS,hái chēng chí ESAbàn zì dòng shì diàn zǐ jiǎn zhèn 。xīn chē zài guò wān dào shí píng wěn xìng hěn shì hǎo ,xīn chē zài dòng lì fāng miàn yī jiù jiē nà le jīng diǎn de bìng liè 6gāng cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 118kW/7750rpm、zuì nián yè niǔ jǔ gèng shì dào dá le 175Nm/5250rpm。yǔ zhī pǐ pèi le 6sù biàn sù xiāng ,dòng lì zhào jiù bǐ lì qiáng de 。